1

کامپوزیت دندان Options

News Discuss 
برای تثبیت این مواد، دندانپزشک پس از فرم‌دهی بر روی دندان، آن را به کمک نور آبی سخت می‌کند. اما در برخی موارد برای کسانی که اضطراب دارند از آرامشبخش استفاده می کنند تا از ترس و استرس آنها کاسته شود. کامپوزیت دندان برای دندان های طبیعی شما ، ضرری https://wise-social.com/story13752936/an-unbiased-view-of-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story